workimg

Logosoft certifikovao prvu zvaničnu lokalizaciju Microsoft Dynamics NAV-a u BiH

Microsoft Dynamics NAV, svjetski poznata poslovna ERP aplikacija (ERP - Enterprise Resource Planning) je dobila svoju prvu zvaničnu lokalizaciju za Bosnu i Hercegovinu. Kompanija Logosoft d.o.o., jedini Microsoft Silver ERP partner u Bosni i Hercegovini, koji je 20.05.2016. okončao proces certifikacije bosanskohercegovačke lokalizacije ovog poslovnog rješenja, prema izuzetno zahtjevnim CfMD (Certified for Microsoft Dynamics) uslovima. 

Ovim Microsoft Dynamics NAV postaje prvi svjetski brand name ERP softver koji je potpuno lokalizovan za domaće tržište. Na ovaj način se kompanijama u BiH omogućava da mnogo lakše uvedu ERP sistem u svoje poslovanje i time značajno podignu produktivnost svog biznisa.

Proces lokalizacije koju je Logosoft vlastitim snagama u cijelosti sproveo, je uključivao, pored prevoda NAV platforme na sva tri službena jezika koji se koriste u BiH i prilagođavanje lokalnog bosanskohercegovačkog zakonodavstva Microsoftovom programskom kodu, izradu potrebnih izvještaja, integraciju sa poreskom upravom, bankama, kao i drugim institucijama te integraciju sa certificiranim fiskalnim uređajima. Logosoft je također lokalizovao i programsku pomoć korisnicima što dodatno olakšava korištenje. 

Čitav projekat lokalizacije je trajao 18 mjeseci i okončan je 20.05.2016.godine dobijanjem zvaničnog certifikata od strane ovlaštene testing kuće Lionbridge. Dynamics tim Logosofta je ovim, pored brojnih uspješno završenih projekata implementacije Dynamics platforme, jasno dokazao i pokazao svoju komparativnu prednost na BH tržištu, a i šire.

Verzija koja je lokalizovana kroz ovaj projekat je NAV 2013 R2, a do kraja tekuće godine se očekuje certifikacija lokalizacije posljednje objavljene verzije NAV 2016. U planu Logosofta je da nastaviti sa certificiranjem lokalizacije za sve naredne verzije koje Microsoft bude objavljivao, kako bi korisnici uvijek imali na raspolaganju aktuelnu lokaliziranu verziju.

Više detalja o Microsoft Dynamics NAV i CfMD lokalizaciji za Bosnu i Hercegovinu možete saznati na http://logosoft.ba/Microsoft-Dynamics-NAV

Vaš Logosoft