workimg
  • 29.09.2021

Nakon uspješno završene Fabrike IT profesionalaca Logosoft je bogatiji za još dva mlada profesionalca

Poštovani korisnici,

Logosoft se ističe kao kompanija koja nesebično ulaže u edukaciju, te prepoznaje bitnost ulaganja u svoje zaposlenike, ali i one koji će to tek postati. Upravo zbog toga, Logosoft je kreirao Fabriku IT profesionalaca kako bi mladim ljudima na završnim godinama tehničkih fakulteta pružio konkretna i primjenjiva stručna znanja iz različitih IT oblasti. Nakon uspješno završene Fabrike IT profesionalaca Logosoft je zaposlio dva studenta - Ema Durić i Jan Vidović bili su polaznici Fabrike IT profesionalaca, a danas vrijedni članovi Logosoft tima.

Ema Durić je zaposlena kao Junior sistem analitičar u Službi za implementaciju i razvoj softverskih rješenja:
„Kao IT student prepoznala sam značaj nadograđivanja znanja o novim i aktuelnim tehnolgijama, te sam pored formalnog obrazovanja težila da svoje znanje proširim kroz dodatne edukacije i praksu. Jedna od odličnih prilika za sticanje novog znanja i iskustva bila je upravo i Logosoft Fabrika IT profesionalaca. Edukacija je bila koncipirana da kombinacijom teorijskog znanja i praktičnih zadataka polaznike uputi u trenutne trendove i prakse kada je riječ o Microsoft tehnologijama. Logosoft je firma koja je već dugi niz godina poznata kao Microsoft Gold Partner i certificirani edukacijski centar pa mi je bilo posebno drago što sam dobila priliku da budem dio Logosoft Farbrike IT profesionalaca i učim od najboljih predavača. Pored pružene prilike za besplatnu petnaestodnevnu edukaciju uz certificirane predavače, Logosoft je odlučio ponuditi posao polaznicima koji pokažu istaknutu želju i motivaciju za učenjem. Među odabranim polaznicima sam bila i ja, te sam dobila prilku pridružiti se kolektivu Logosofta kao Junior sistem analitičar. Sretna sam što sam bila dio prve generacije Logosoft Fabrike IT profesionalaca i što sam postala uposlenik Logosofta. Svojim primjerom želim da ohrabrim sve studente i mlade ljude koji žele da grade svoju karijeru u IT sektoru da ulažu u svoje znanje i edukuju se.“

Jan Vidović je zaposlen kao Tehničar za mreže u Službi za mrežnu infrastrukturu i servise:
„Prijavom za Fabriku IT profesionalaca imao sam jaku želju za učenjem i usavršavanjem. Iznenadio sam se profesionalnim i prijateljskim odnosom prema polaznicima i motivacijom koju su nam pružali. Predavanja su bila veoma sveobuhvatna i stručna, te su nam pružila širu sliku, sa dosta praktičnog znanja koje se može odmah primijeniti. Vrlo sam zadovoljan radom i pruženoj prilici da se usavršavam. Posebno me motivira pozitivna radna atmosfera koja je vrlo važna za uspjeh u kolektivu orijentiranom na timski rad. Tim u kojem radim je sačinjen od vrhunskih stručnjaka, koji svakodnevo kreiraju relaksirajuće i produktivno radno okruženje.“

Kako bi dodatno unaprijedili nivo znanja studenata u različitim IT oblastima, Logosoft će i u narednom periodu organizovati ovakve i slične projekte, sa ciljem da mlade ljude besplatno edukuju i pripreme ih za tržište rada u IT sektoru.

Vaš Logosoft