workimg
  • 18.12.2020

Kompanija Logosoft u fakultetskom udžbeniku "Menadžment"

Poštoavni korisnici,

Katedre za Menadžment i organizaciju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u saradnji sa Katedrama za Menadžment Ekonomskog fakulteta u Splitu i Ekonomskog fakulteta u Mostaru, realizirala je projekat zajedničkog fakultetskog udžbenika za potrebe nastavnog procesa studenata dodiplomskog studija na sva tri fakulteta.

U pripremi poglavlja ispred EFSA učestvovali su nastavnici i saradnici Katedre za MiO: prof. dr. Aziz Šunje, prof. dr. Senad Softić, doc. dr. Emir Kurtić, doc. dr. Amra Kožo i dr. sc. Munira Šestić, a sve pod uredničkim nadzorom Rukovodioca Katedre prof. dr Zijade Rahimić.

U sklopu poglavlja „Planiranje: vizija, misija i ciljevi“ pripremljen je i Case Study o kompaniji Logosoft koji će biti predmet studentskih analiza i rasprava. Izrazito nam je drago da je naša kompanija, kao lider na tržištu ICT tehnologija uvrštena u sastavni dio ovog fakultetskog udžbenika, koji će se intenzivno koristiti u Bosni i Hercegovini (Sarajevo i Mostar) te Hrvatskoj (Split), ali vjerovatno i šire.

Vaš Logosoft