workimg

Kompanija Logosoft podržala posjetu studenata stručnoj konferenciji

Kompanija Logosoft, kao društveno odgovorna kompanija, podržala je stručnu posjetu studenata II ciklusa nastavnog smjera Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, konferenciji u Beogradu, čime je nastavljena odlična saradnja Logosofta i PMF-a u proteklom periodu.

Konferencija Research in mathematics education održana je 10. i 11. 05. u Beogradu, a u okviru konferencije održana su tri plenarna predavanja :

 1. Bridging two worlds – cooperation between academics and teacher-researchers
 2. (Dr Jarmila Novotna, Professor at Charles University, Czech Republic) 
  Predavanje je bilo posvećeno razmatranju odnosa između akademske zajednice i istraživača-nastavnika.

 3. Motivation in the learning of mathematics: mathematics education and the founding principle of history
 4. (Dr Snežana Lawrence, senior lecturer at Middlesex University, United Kingdom)
  Predavanje je bilo posvećeno problemu “demotivisanosti” učenika za savladavanje matematičkih vještina i različitim načinima koji omogućavaju da se taj problem prevaziđe. 

 5. Using a variety of methods for mathematics education research
 6. (Dr Patrick Barmby, Head of Research at No more Marking, United Kingdom)
  Predavanje je obuhvatilo analizu vizuelnih reprezentacija koje omogućavaju uvid u razumijevanje matematičkih pojmova u dječijem uzrastu i korištenju comparative judgement metode za procjenu stepena razumijevanja matematike na odgovarajućim testovima.

„Učešće u ovom naučnom skupu za nas je bilo novo iskustvo koje nam je uveliko proširilo vidike. Upoznali smo nove ljude koji se bave sličnim stvarima kao i mi, koji su nas motivirali za daljnji napredak u učenju i radu. Nadamo se da ćemo neke od novih metoda u podučavanju koje smo upoznali iskoristiti u istraživanjima koja prethode izradi naših master radova. Želja nam je da i mi jednog dana budemo organizatori slične konferencije u našem gradu. Neki od nas nisu nikada bili u Beogradu, pa je i to jedna od sretnih okolnosti ovog putovanja. Još jednom veliko vam hvala“, izjavila je Maja Topalović, studentica II ciklusa nastavnog smjera Odsjeka za matematiku PMF-a u Sarajevu.

Učesnici konferencije u Beogradu su bili studenti Maja Topalović, Selma Tuhčić, Abdulah Šečunović, Selma Zeković i Fuad Zoronjić, predvođeni profesoricom Doc.dr. Manuelom Muzika Dizdarević.

Kompanija Logosoft će i dalje, kroz svoje društveno odgovorne aktivnosti, nastaviti podržavati proces edukacije naših studenata te na ovaj način poboljšatvati kvalitet obrazovnog procesa u Bosni i Hercegovini.

Vaš Logosoft