workimg

Novi kanali u ponudi SUPER TV-a

Poštovani korisnici,

našu SUPER TV uslugu smo obogatili za novi kanal za naše najmlađe, Dečija TV.  Kanal je dostupan svim LoGO! korisnicima u Osnovnom i Light paketu.

Dečija TV je specijalizovana dječja televizija koja ima za cilj da novim i modernim pristupom svetu djece medijski prostor ispuni na odgovoran i kreativan način, oslanjajući se na dosadašnja pozitivna iskustva u ovoj oblasti, kompetentne saradnike, dječje psihologe i pedagoge, osvjedočene TV autore za djecu.

Vaš Logosoft