• 31.08.2023

Obavijest o izmjenama Cjenovnika korištenja telefonskih usluga LOL-phone

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da smo izvršili izmjenu Cjenovnika korištenja telefonskih usluga LOL-phone.

Izmjena Cjenovnika korištenja telefonskih usluga LOL - phone stupa na snagu 01.10.2023. godine, čime prestaje da važi prethodni Cjenovnik. 

Vaš Logosoft