workimg

LoGO! Friends'n'Family – porodica i prijatelji sada na okupu!

Poštovani korisnici,

Zatražite novi Logosoft mobilni broj ili prenesite svoj mobilni broj u Logosoft mrežu, kombinujte ga sa svojim LoGO! integrisanim ili kombinovanim paketom usluga sa mobilnom telefonijom i ostvarite neograničenu besplatnu komunikaciju sa jednim mobilnim brojem uz 2 GB bonus mobilnog interneta sa LoGO! Friends'n'Family (skraćeno LoGO! FnF) tarifom.

Svi postojeći ili novi pretplatnici integrisanih ili kombinovanih paketa usluga sa mobilnom telefonijom (LoGO! Trio mobile, LoGO! Quadro, LoGO! Quadro+, LoGO! Slagalica Mobilna 1, 2 ili 3) imaju mogućnost korištenja dodatnog mobilnog broja sa tarifom LoGO! FnF. LoGO! FnF u okviru mjesečne pretplate uključuje 2 GB mobilnog interneta sa maksimalnom brzinom prenosa podataka. Razgovori između mobilnog broja iz intergisanih/kombinovanih paketa sa mobilnom telefonijom i LoGO! FnF broja su neograničeni za oba mobilna broja i uključeni u mjesečnu pretplatu bez dodatne naknade, dok mjesečna pretplata LoGO! FnF broja iznosi 5 KM (sa PDV-om). Svi ostali pozivi i SMS poruke, kao i korištenje mobilnog Internet saobraćaja koji izlaze iz definisanih karakteristika paketa integrisanih/kombinovanih usluga i LoGO! FnF broja koje pretplatnik koristi, će biti tarifirani prema važećem Cjenovniku mobilnih usluga. Ukoliko korisnici odaberu LoGO! Frineds'n'Family broj unutar svoje LoGO! Slagalica kombinacije odmah prilikom potpisivanja ugovora, mjesečna pretplata LoGO! FnF usluge se umanjuje 5% ili 10% ovisno da li su odabrali ugovornu obavezu na 12 ili 24 mjeseca. 

Svaka porodica treba biti jaka i na okupu, uz neograničenu komunikaciju bez dodatnih troškova. Uživajte u neograničenim besplatnim razgovorima sa LoGO! FnF brojem, uz više od 260 HD i SD kanala, vrhunski optički internet, fiksnu i mobilnu telefoniju, koji su vam na raspolaganju uz vaše LoGO! integrisane/kombinovane pakete usluga.

Više informacija na 033 931 900, 033 931 999 ili na prodajnim mjestima Logosofta.

Vaš Logosoft