• 31.05.2022

Obavijest o dopuni cjenovnika

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da smo izvršili dopunu cjenovnika, koji se primjenjuju za Logosoft postpaid poslovne i privatne korisnike mobilne telefonije tako da se dodatno definiše naknada u iznosu od 1,00 KM sa uključenim PDV-om za korištenje mobilne mreže, a koja je uključena u cijenu mjesečne pretplate usluge koju koristite. Napominjemo da mjesečna pretplata za vašu uslugu ostaje nepromijenjena.

Prethodno navedena dopuna je izvršena u Cjenovniku korištenja usluge LoGO! BIZ phone, Cjenovniku za korištenje usluge LoGO! NET i Cjenovniku usluga i stupa na snagu 01.07.2022. godine, čime prestaju da važe prethodni cjenovnici.

Cjenovnike možete pronaći u okviru Pretplatničke dokumentacije za privatne i poslovne korisnike.

Vaš Logosoft