Obavještenje o dopuni Posebnih uslova korištenja roaming usluga u regionu Zapadnog Balkana

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da smo izvršili dopunu Posebnih uslova korištenja roaming usluga u regionu Zapadnog Balkana. Dopuna predmetnih Posebnih uslova se odnosi na uslugu za Logosoft pretplatnike pod nazivom LoGO! NET. 

Više informacija možete pronaći u okviru pretplatničke dokumentacije za privatne i poslovne korisnike, odnosno na sljedećem linku:
Posebni uslovi korištenja roaming usluga u regionu Zapadanog Balkana od 01.05.2022. godine.

Vaš Logosoft