workimg
  • 07.02.2024

Obavijest o izmjeni cjenovnika

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da smo izvršili izmjenu Cjenovnika usluga brisanjem stavke HBO HD u okviru LoGO! Slagalica usluge. Pretplatnicima na koje se izmjene odnose će biti umanjena vrijednost mjesečne pretplate.

Izmjena cjenovnika stupa na snagu 08.03.2024. godine, čime prestaje da važi prethodni Cjenovnik usluga. 

Vaš Logosoft