workimg
  • 14.12.2020

Direct Routing za Microsoft Teams

Poštovani korisnici,

Sve više kompanija omogućava udaljeni rad svojim uposlenicima, zbog čega se javlja veća potreba za dodatnom modernizacijom radnih okruženja. Većina kompanija u ovom trenutku koristi aplikaciju Microsoft Teams za razmjenu instant poruka, audio i video konferencijske pozive, razmjenu dokumenata, zajednički rad itd. Sada možete izvršiti integrisanje fiksne telefonije u Microsoft Teams te na taj način dobiti jedinstven i sveobuhvatan sistem za kolaboraciju i komunikaciju!

Direct Routing (direktno rutiranje) je funkcionalnost koja omogućava vezu između javne fiksne telefonske mreže sa Microsoft Teams sistemom tako da se može vršiti pozivanje, ali i primanje dolaznih telefonskih poziva putem Teams aplikacije. Koristite Microsoft Teams kao zamjena za tradicionalna rješenja za telefonski sistem, uz zadržavanje svih funkcionalnosti za odlazne i dolazne pozive, unutar i van kompanije. Vaš poslovni fiksni telefon sada je sa Vama, unutar Teams aplikacije na Vašem laptopu, tabletu, mobilnom telefonu ili bilo kojem drugom uređaju na koji se može instalirati Teams.

Više info o usluzi i cijenama možete dobiti na 033 931 987 ili prodaja.biz@logosoft.ba, kao i https://lnkd.in/e42QB2U

Vaš Logosoft