workimg

Kompanija Logosoft podržala organizaciju okruglog stola na temu “Digitalna transformacija BiH”

Poštovani korisnici,

Američka trgovačka komora u BiH (AmCham BiH) u sklopu aktivnosti Komiteta za bankarstvo i finansije (Banking and Finance Committee) održala je okrugli stol na temu “Digitalna transformacija BiH”, čiju organizaciju je podržala i kompanija Logosoft, koja je članica ICT komiteta Američke trgovačke komore u BiH.

Teme ovog, za Bosnu i Hercegovinu jako važnog događaja su digitalni potpis i njegove implementacije, identifikacije korisnika i zakonske mogućnosti za sprovedbu digitalizacije te zaštita ličnih podataka u kontekstu digitalne transformacije. Pored stručne diskusije, učesnici iz javnog sektora su imali priliku da čuju prepreke za digitalizaciju poslovanja i ostvarivanje napretka u digitalnoj transformaciji.

Digitalna transformacija više ne može biti izbor, već postaje jedino rješenje za savladavanje ubrzanog tempa digitalnog napretka. Komitet za bankarstvo i finansije inicirao je ideju da se direktnim dijalogom sa donosiocima odluka i članovima komore omogući prilika otvaranja dijaloga na kojem će se predstaviti najbolji primjeri prakse u regionu, a sve s ciljem ubrzavanja procesa digitalne transformacije u BiH.

Direktor Logosofta, gosp. Damir Dizdarević je bio jedan od panelista okruglog stola sa temama „Digitalni identiteti i identifikacija“ i „Zaštita digitalnih podataka“. Kompanija Logosoft, kao društveno odgovorna kompanija, podržava proces digitalne transformacije u BiH praćenjem aktuelnih, svjetskih digitalno-tehnoloških rješenja koja su uvrštena u portfolio naših usluga za poslovne korisnike, stoga je podrška naše kompanije na ovom događaju bila neizostavna.

Vaš Logosoft