workimg

Logosoft zapošljava - Knjigovođa - 2 izvršioca

Kompanija Logosoft d.o.o. Sarajevo raspisuje konkurs za popunu sljedećeg radnog mjesta: Knjigovođa - 2 izvršioca Kratak opis: Obračun i knjiženje svih vrsta poslovnih promjena, Izrada periodičnih i go...

Pročitaj više

workimg

Logosoft zapošljava: Saradnik za izvještavanje

LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo RASPISUJE K O N K U R S za popunu sljedećeg radnog mjesta Saradnik za izvještavanje - 1 izvršilac Uslovi: Certificirani računovođa, VSS ekonomski smjer, Najmanje pet godina ra...

Pročitaj više

workimg

Logosoft zapošljava: Key Account Manager (KAM)

Od svog osnivanja prije 20 godina, kompanija Logosoft je izrasla u jednu od najrenomiranijih informatičko-komunikacijskih kompanija u BiH. Kao KAM, tvoj posao će direktno utjecati na rast i razvoj naš...

Pročitaj više