Konsultativne usluge

Logosoft pruža usluge savjetovanja, izrade idejnih rješenja i projekata kako za mrežnu infrastrukturu, tako i za integrisana rješenja informacionih sistema.

U usluge spadaju detaljna analiza postojećih mrežnih, datacentar i enterprise okruženja, izrada prijedloga za poboljšanje i rekonstrukciju sistema te izrada projekata integracije informacionih sistema.

U dosadašnjem radu veoma veliki broj uspješnih konsalting projekata dokazuje stručnost i efikasnost ponuđenih rješenja. 

Za više informacija pozovite nas na 033 931 987.

Postani korisnik