O NAMA

Od svog osnivanja pa sve do danas Logosoft je zadržao lidersku poziciju u inovacijama na bosanskohercegovačkom tržištu telekomunikacija s jednim osnovnim ciljem, a to je da svojim pretplatnicima omogući kvalitetne servise po uzoru na napredne zemlje zapadne Evrope.

Zahvaljujući inovativnom pristupu i visokoj kvaliteti internet baziranih usluga, svakodnevno nastojimo nadmašiti očekivanja naših pretplatnika te im ponuditi najbolji omjer cijene i kvalitete. Spojili smo iskustvo, kvalitet, vlastitu infrastrukturu, znanje i napravili kvalitetne servise. Svoje povjerenje su nam ukazale velike domaće korporacije i preko više hiljada privatnih pretplatnika.

KRATKI HISTORIJAT

Kompanija Logosoft d.o.o. osnovana je 1995. godine kao privredno društvo za informatički inženjering.

Inicijalno se bavila djelatnošću prodaje računara i sistem integracijama. Tokom 1998. godine Logosoft započinje s pružanjem internet usluga, a već tokom 2000. godine postaje prva kompanija u BiH koja se bavi pružanjem bežičnog širokopojasnog pristupa internetu za privatna i pravna lica.

Nešto kasnije, tokom 2003. godine, Logosoft započinje s izgradnjom vlastite optičke infrastrukture na području grada Sarajeva, a povezana je i s Tuzlom i Zenicom.

Narednih godina Logosoft je dalje širio svoje djelatnosti na mrežne integracije, softverska rješenja, poslovna rješenja, edukaciju te telefonske usluge.
Logosoft je i prva kompanija u BiH koja je počela s pružanjem IPTV usluge, čime je zaokružila svoj dijapazon triple-play usluga (internet, telefon, televizija).

Početkom 2012. Logosoft je prvi u BiH objavio i početak pružanja VDSL baziranih usluga te je i danas jedini provajder u BiH koji ima ovaj tip širokopojasnog internet servisa za fizička lica.
Logosoft je i prvi privatni ISP koji je počeo s pružanjem usluga preko vlastite optičke mreže te danas ima veliki broj zadovoljnih korisnika u Sarajevu, a vrlo brzo se planira širenje ovog servisa na Zenicu i Tuzlu.

Od 2014. godine Logosoft postaje dio M:tel grupacije. Logosoftu je strateško partnerstvo s M:tel-om omogućilo pokretanje značajnog investicijskog ciklusa koji je prije svega usmjeren na proširenje postojeće ponude uvođenjem usluge mobilne telefonije za fizička i pravna lica, kao i novih LoGO! paketa integrisanih usluga.

Tokom 2015. godine kreirana je nova LoGO! BIZ platforma koja podrazumijeva set IT komunikacionih servisa koji su neophodni jednoj kompaniji na jednom mjestu. Na taj način kompanije se mogu fokusirati na njhovu primarnu djelatnost, a da pri tome imaju efikasan, pouzdan i, s troškovne strane, optimiziran IT koji će im pomoći u efikasnosti, podići produktivnost, a samim tim donijeti bolje rezultate njihovom poslovanju.

Logosoft u narednom periodu nastavlja da ulaže u razvoj i unapređenje postojeće ponude kako za pravna, tako i za fizička lica. Trenutno je u kompaniji uposleno više od 90 ljudi iz BiH, dok je najveći dio rješenja koje koristi napravljeno unutar same kompanije, čime se može pohvaliti vrlo mali broj firmi u svijetu.

BITNE ČINJENICE O NAMA

Više od 50 servera na kojima počiva čitav mrežni sistem Logosofta je garant da su naši servisi dostupni i pouzdani 24 sata na dan. Naš mail sistem je visoko dostupan i osim klasičnog pristupa e-mail klijentom nudi i mogućnost pregledanja maila putem mobilnog telefona, odnosno ručnog PC-a. Čitav sistem je kreiran tako da ne postoji single-point-of-failure, što omogućava visoku raspoloživost 365 dana u godini. Na svakoj kritičnoj tački, Logosoft posjeduje vlastite agregate te redudantnu opremu, koja ovaj sistem čini nezavisnim od ostalih javnih mreža.

Administriramo vlastitu grupu IP adresa, tačnije njih više od 4000. Kao administratori vlastitih IP adresa registrovani smo kod međunarodnog Network Coordination Centra RIPE (RIPE NCC Œ www.ripe.net), koji je jedan od takva tri centra u svijetu. Ovi centri nadziru raspodjelu internet resursa, kao što su IP adrese, interdomain routiranje, itd.

Logosoft je prvi privatni, komercijalni ISP koje je uspostavio LIR (Local Internet Registry). Samo ISP-ovi s dva ili više nezavisnih izlaza na internet, koji ujedno imaju svoj autonomous system broj i koji administriraju svoj snop IP adresa, mogu uspostaviti LIR.

Logosoft d.o.o. je prvi Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions u BiH, a gotovo sedam godina bili smo i jedini certificirani Microsoft školski centar (CPLS) u BiH. Od 1998. godine do danas uspješno je održano na stotine MOC (Microsoft Official Curriculum) kurseva iz raznih oblasti, koje je pohađalo više od 1300 polaznika iz cijelog regiona. S ponosom možemo reći da su kroz naš školski centar prošla mnoga poznata imena današnje bh. informatičke scene.

Pored dozvole za bavljenje ISP uslugama, izdatu od Regulatorne agencije za komunikacije, imamo i status mrežnog operatera, što znači da smo ovlašteni i kvalifikovani za pružanje usluga spajanja udaljenih lokacija, te uspostave različitih vrsta mrežne infrastrukture.

Proširili smo naše djelovanje i pružanje usluga na područja Tuzle i Zenice. S obzirom da smo s ovim gradovima povezani putem optičkog kabla, u mogućnosti smo, pored internet usluga, ponuditi i spajanje udaljenih lokacija na relaciji Sarajevo-Tuzla-Zenica s velikim brzinama tih veza.

Tokom svog postojanja, Logosoft je dobio dozvolu za pružanje usluga fiksne telefonije u lokalnom i međunarodnom saobraćaju. Posjedujemo vlastiti TDM link prema inostranstvu, te smo u mogućnosti ponuditi kompletan opseg telefonskih usluga za pravna i fizička lica po vrlo povoljnim uslovima.

Logosoft je prvi ISP koji ima izgrađenu bežičnu mrežu baziranu na najmodernijoj i najpouzdanijoj bežičnoj opremi koja zadovoljava kriterije za brzinu i zaštitu na mreži.

Logosoft više od 10 godina intenzivno radi na postavljanju najsavremenije vlastite optičke mreže kojom je obuhvaćen Kanton Sarajevo, a u planu je širenje i na ostala područja BiH. Čitav projekat Logosoft izvodi isključivo vlastitim snagama i potencijalima, što uključuje posjedovanje kompletne opreme za projekte ove vrste (mašine za kopanje i postavljanje kablova, georadar, splicer uređaj itd.), kao i obrazovane stručnjake za ovu oblast. Ova mreža je već u funkciji na području opština Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža, s tendencijom širenja na cijeli Kanton Sarajevo.

Prvi smo počeli s distribucijom IPTV usluge u BiH, koja se bazira na internet tehnologiji i donosi visok stepen interaktivnosti i personalizacije televizijskih sadržaja. Usluga sadrži više od 200 domaćih, regionalnih i stranih kanala, snimalicu, time-shift, elektronski programski vodič... Kompletan sistem IPTV-a predstavlja in-house rješenje na koje smo posebno ponosni i koje nam dozvoljava vrlo jednostavnu nadogradnju bez angažovanja trećih strana.

Imamo uspostavljen vlastiti DWDM optički link, kapaciteta do 40x40 Gbps, prema najvećim evropskim nadprovajderima čime je omogućeno da praktičnog limita na propusni opseg i brzinu internet linkova za naše pretplatnike nema. Pomenuti kapacitet dovoljan je da narednih osam do deset godina zadovoljava potrebe cijele BiH. Kontinuirano se radi na pojačavanju kapaciteta postojećih backup linkova, kako bi se pored velike propusnosti obezbijedila i velika pouzdanost i minimalan downtime.

Kako bismo kompletirali spektar naših usluga, pružamo i usluge mobilne telefonije s najnižim cijenama SMS poruka te brzim i pouzdanim mobilnim internetom.

Logosoft trenutno upošljava više od 90 uposlenika, od čega je njih preko 30 u ISP odjelu. Tim je sačinjen od mladih, školovanih, certificiranih i visoko motivisanih eksperata u ovom domenu. Kako bismo održali nivo kvalitete naših servisa, uposleni Logosofta su obavezni da konstantno vrše nadogradnju tehnološkog znanja. S obzirom da smo Microsoft Certified Partner sa Learning Solutions kompetencijom, edukacije uposlenih se organizuju u Logosoft edukaciji, gdje se vrši procjena znanja, tehnička obuka, mentorstvo i priprema za Microsoft Certified Professional ispite.

U prilog tome govori činjenica da u našem timu imamo nekolicinu certificiranih Microsoft sistem inženjera (Microsoft Certified System Engineer – MCSE), certificirane Microsoft sistem administratore (Microsoft Certified System Administrator – MCSA), certificirane Microsoft trenera (Microsoft Certificirani Trainer – MCT), kao i certificirane IT profesionalce (MCITP). Tu su još i Microsoft profesionalaci (Microsoft Certified Professional – MCP), certificirani administratori baza podataka (MCDBA – Microsoft Certified Database Administrator), certificirani stručnjaci za razvoj aplikacija (MCAD – Microsoft Certified Application Developer), certificirani stručnjaci za razvoj rješenja (MCSD – Microsoft Certified Solution Developer), certificirani tehničari za pružanje podrške (MCDST – Microsoft Certified Desktop Support Technician) te Microsoft prodajni eksperti (Microsoft Sales Expert – MSE).

Jedini nosilac najvišeg Microsoft priznanja u BiH – Regional director (RD) i Microsoft Most Valuable Professional (MVP) također je naš uposlenik.

Logosoft zapošljava i certificirane CISCO mrežne eksperte (Cisco Certified Network Professional – CCNP), Cisco Certified Network Associate – CCNA), certificirane CISCO mrežne dizajnere (Cisco Certified Design Assosiate – CCDA) i certificirane CISCO prodajne eksperte.

Naše radno vrijeme je od 00-24 sata, 365 dana u godini. Dežurna ekipa Vam stoji na raspolaganju tokom cijelog dana.