Pretplatnička dokumentacija

OPŠTI DOKUMENTI
  Opšti uslovi korištenja usluga Logosofta od septembra 2018.
   Cjenovnik korištenja telefonskih usluga LOL-PHONE od 05. maja 2019.
  Cjenovnik korištenja usluge LoGO! BIZ Phone od aprila 2019.
  Uslovi pružanja usluge LoGO! BIZ Phone od decembra 2015.
  Cjenovnik korištenja usluge LoGO! BIZ NET od maja 2018.
  Izjava o politici privatnosti  u skladu sa članom 42. pravila 69/2013
  Politika upravljanja servisima
  Politika bezbjednosti informacija
  Pravilo 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima (RAK) 

   Vrste i način rješavanja pritužbi na javne TK usluge koje rješava RAK

 Pravilom o vrstama i načinu rješavanja pritužbi na javne telekomunikacione usluge koje rješava Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), propisuju se vrste i način rješavanja pritužbi korisnika javnih telekomunikacionih usluga u cilju ostvarenja mjera na zaštiti potrošača u nadležnosti RAK-a.

 
PRETPLATNIČKA DOKUMENTACIJA
  Zahtjev za prenos telefonskog broja
  Zahtjev za uključenje/isključenje dodatnih mobilnih usluga
  Zahtjev za korištenje LoGO! BIZ Phone usluge
  Zahtjev za korištenje LoGO! BIZ NET usluge
  Zahtjev za izmjene u korištenje LoGO! BIZ Phone usluge
 
UPUTSTVA
  ZAŠTITA KORISNIKA OD NEDOZVOLJENOG PONAŠANJA NA INTERNETU - mini upustvo

  VODIČ ZA AKTIVACIJU OFFICE 365 LICENCI

Ovaj vodič je namijenjen kompanijama koje su kupile Office 365 kroz Open Volume način licenciranja i  odnosi se na preuzimanje ključeva kao i aktivaciju Office 365 licenci.