Nedim Sadović

MCT, MCSE (Cloud Platform and Infrastructure 2016, Server Infrastructure 2012, Desktop infrastructure),
MCSA (Windows Server 2008, 2012, 2016, Windows 7, Windows 8, Windows 10)

Nedim Sadović je svoju karijeru u Logosoftu započeo 2006. godine kao član tehničke službe za velike i male korisnike. 2009. prelazi u Logosoftov edukacijski centar, gdje trenutno radi kao administrator i predavač.

U svom dugogodišnjem radu stekao je veliko iskustvo u radu sa desktop sistemima, Windows serverima i mrežama.

Nosilac je preko 30 tehničkih certifikata među kojima su i najnoviji MCT, MCSE (Cloud Platform and Infrastructure 2016), MCSA (Windows server 2016, Windows 10).

Vrati se na predavače