• 21.11.2018

Obavještenje za korisnike

Poštovani korisnici,

zbog radova na optičkoj infrastrukturi, a u cilju unapređenja naših servisa u naseljima Mojmilo, Vojničko polje, Hrasno i Otoka, mogući su kratkotrajni prekidi u ispostavljanju servisa za korisnike u ulicama: Adija Mulabegovića, Hasana Sućeske, Ramiza Salčina, Teheranski trg, Senada Mandića-Dende, Olimpijska i Trg Barcelone, Žrtava fašizma, Brčanska, Gradačačka, Prijedorska, Ilije Engela, Aleja Lipa, Trg heroja , Topal Osman Paše u periodu od 21.11. do 30.11. od 09:30-16:00.

Vaš Logosoft