Carrier Selection

CS - Carrier Selection je usluga fiksne telefonije s mogućnošću odabira telefonskog operatera koja se realizuje dopunom CS računa u poslovnicama Logosofta.

Korištenjem CS usluge, svaki korisnik koji ima fiksni telefonski priključak bilo kojeg operatera fiksne telefonije u Bosni i Hercegovini može jednostavnim biranjem predbroja 1023 odabrati Logosoft kao operatera preko kojeg želi realizovati svoj poziv. Pri tome nije važno koji operater je inicijalno doveo telefonsku instalaciju do samog korisnika. Na ovaj način korisnik bira onog operatera koji mu nudi najniže cijene poziva za onu destinaciju koja je njemu interesantna, bez potrebe da mijenja svoj telefonski broj.

Provjerite cijene poziva u Cjenovniku korištenja telefonskih usluga LOL-PHONE

Često postavljana pitanja