Fiksna telefonija i IP Centrex

Fiksna telefonija

Logosoftova usluga fiksne telefonije omogućava povezivanje prema nacionalnim i međunarodnim fiksnim i mobilnim mrežama po cijenama nižim od 50%. Usluga je namijenjena kompanijama ili uredima koji imaju potrebu za telefonskim uslugama, uz vidne uštede na troškovima lokalnih i međunarodnih razgovora.

Osnovna karakteristika usluge jeste da se svakom korisniku dodjeljuje jedinstveni pretplatnički broj ili blok brojeva za ostvarivanje telefonskog saobraćaja. Nudimo i uslugu održavanja na 24x7 nivou (24 sata dnevno, 7 dana sedmično), kao i iznajmljivanje potrebne terminacijske opreme.

Korisnicima se također dostavlja pregled telefonskog saobraćaja na mjesečnoj osnovi, bez naknade.

Postani korisnik

ZAŠTO ODABRATI FIKSNU TELEFONIJU LOLPHONE?

 • Povoljne cijene prema nacionalnim i međunarodnim fiksnim i mobilnim mrežama,
 • Jedinstveni pretplatnički broj ili blok brojeva,
 • Mogućnost zadržavanja postojeće numeracije bez dodatnih troškova,
 • Nadogradnja postojećih centrala kroz paralelna rješenja (dva telefonska operatera), gdje klijenti mogu zadržati postojeće brojeve u funkciji dolaznih poziva, a uslugu i numeraciju Logosofta koristiti za odlazne pozive,
 • Kreiranje novih sistema za firme koje žele zamijeniti stare centrale novim visokokvalitetnim rješenjima za fiksnu telefoniju uz zakup novog bloka brojeva i korištenje Logosoftove usluge i za odlazne i za dolazne pozive,
 • Mogućnost praćenja poziva i trenutnih troškova.

Preuzmite Cjenovnik korištenja usluge telefonije.


POSEBNA PONUDA
Za korisnike fiksne i mobilne telefonije (
LOLphone i LoGO! BIZ phone) omogućavamo besplatne pozive između fiksnih i mobilnih brojeva unutar iste grupe, a za one koji se odluče na širu i dugoročniju saradnju s nama, imamo i posebne popuste i dodatne beneficije.

Za više informacija pozovite nas na broj telefona 033 931 987.

 


LoGO! BIZ IP Centrex

LoGO! BIZ IP Centrex usluga predstavlja virtualnu telefonsku centralu koja je fizički locirana u Logosoftu i administrirana od strane Logosofta, a predstavlja distribuirani sistem uvezivanja telefonskih priključaka na jednoj ili više geografskih lokacija u jedinstven telefonski sistem. Zbog pouzdanosti i visoke dostupnosti komunikacije Logosoft-korisnik, realizuje se samo za korisnike na Logosoft optičkoj infrastrukturi. 

LoGO! BIZ IP Centrex o
mogućava smanjenje troškova kreiranjem privatne telefonske mreže sa neograničenom komunikacijom između svih telefonskih priključaka u grupi neovisno o lokaciji. Usluga omogućava kontrolu troškova i znatnu uštedu bez velikih kapitalnih ulaganja.

Postani korisnik

Dodatne funkcionalnosti:

 • uvođenje predmetne usluge omogućava kontrolu troškova i znatnu uštedu za kompanije,
 • korisnici besplatno i neograničeno komuniciraju između svih telefonskih priključaka u svojoj grupi nezavisno od poslovne lokacije,
 • direktne telefonske linije ka svim korisnicima unutar grupe uz mogućnost biranja kratkim kodom,
 • grupisanje lokala,
 • distribuiranost poziva na grupu,
 • prikaz jedinstvenog broja,
 • prikaz dolaznog broja,
 • transfer poziva,
 • preusmjerenje poziva,
 • preuzimanje poziva u okviru grupe,
 • držanje poziva na čekanju,
 • muzika na čekanju,
 • opcija ''ne ometaj'',
 • praćenje stanja telefonskih linija,
 • redial opcija,
 • vraćanje poziva,
 • zabrana poziva izvan kompanije,
 • blokiranje dolaznih poziva,
 • IVR poruke,
 • preusmjeravanje poziva na posebnu poruku za pozive u određenom vremenskom periodu,
 • održavanje konferencijskog poziva sa više učesnika,
 • zvučna poruka i slanje zvučne poruke na e-mail,
 • primanje faxa na e-mail,
 • mogućnost zadržavanja postojeće numeracije bez dodatnih troškova.