Aida Hadžiosmanović

MCT, Microsoft Office Specialist 2010, Microsoft Office Expert 2010, Microsoft Office 2007 Master

Aida Hadžiosmanović je od 2006. godine u Logosoftu zaposlena u Odjelu korisničkih servisa kao web i grafički dizajner te saradnik za marketing.

Prije Logosofta se bavila razvojem web aplikacija  te osmišljavanjem grafičkih web rješenja u nekoliko manjih kompanija. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu s alatima Microsoft Office aplikacije.

Kao predavač sticala je iskustvo na seminarima s tematikom web dizajn, CBT e-learning te kao predavač kurseva Microsoft Office.

 

Vrati se na predavače