Semir Sofić

ECDL, MCP, MCTS, MCPD, MCT

Semir Sofić je zaposlen u Logosoftu kao senior programer u Odjelu za razvoj softvera. Saradnik je na velikom broju softverskih rješenja kako za potrebe same kompanije, tako i van nje.  

U raznovrsnosti projekata na kojima je radio stiče iskustvo iz oblasti programiranja i rada s bazama podataka, nakon čega dolaze i certifikati, između ostalih Microsoft Certified Professional Developer (MCPD). 
Kao jedan od najmlađih uposlenika naše kompanije posjeduje veliku količinu energije i želju da svoja poslovna iskustva i znanje podijeli s kandidatima na kursu. 

Vrati se na predavače