Service Modul

Service modul omogućava upravljanje i praćenje usluga koje su pružaju klijentima unutar organizacije, osiguravajući predstavnicima korisničkih servisa održavanje konzistentnog sistema za podršku korisnicima.

  • Upravljanje slučajevima;
  • Upravljanje proizvodima i ugovorima;
  • Upravljanje uslugama;
  • Analiza i izvještavanje o servisima; 

PREUZMITE KORISNE DOKUMENTE:

  CRM - Pravo rješenje za Vašu kompaniju
  CRM - Release Preview Guide
  CRM - On-Premises Licensing Guide
  CRM - Online Licensing Guide


Vrati se na Microsoft Dynamics CRM

Imate pitanje, sugestiju ili primjedbu na naš rad?

Kontakt