Developer certifications

DEVELOPER: Visual Studio, Windows Phone

 


Microsoft Visual Studio training
Naučite koristiti Visual Studio i steknite vještine potrebne za izgradnju i isporuku različitih vrsta aplikacija na raznim platformama. Ovi kursevi vas pripremaju i za sticanje certifikata iz Microsoft Visual Studio-a.

Windows Azure training
Naučite koristiti Windows Azure, fleksibilnu platformu koja radi na principu clouda uz pomoć koje će te moći preusmjeriti svoj fokus sa upravljanjem i održavanjem fizičkih servera na rješavanje poslovnih problema i adresiranje problema kupaca online.

Windows Phone training
Naučite koristiti postojeće Microsoft alate i tehnologije za stvaranje novih privlačnih aplikacija za Windows Phone. Ovi kursevi vas pripremaju za certifikat za Windows Phone.