Database certification

DATABASE: SQL Server

Microsoft SQL Server training 

Naučite koristiti SQL Server 2012 i steknite vještine potrebne za ujedinjenje mogućnosti clouda sa sve većom potrebom za uvidom u korisničke podatke.